Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Zápis do MŠ

 

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis dětí proběhne dne:
13.5.2020            od 9h do 11h - od 13h do 16h
14.5.2020            od 9h do 12h

Před  zápisem, tj. před tím, než náspřípadně i s dítětemv naší škole navštívíte, je potřeba mít elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si budete moci stáhnout od 13. 4. 2020 zde: http://zapisms.usti-nad-labem.cz
Pokud někdo nemá možnost vytisknutí Žádosti, může si jí přijít vytisknout k nám do MŠ dne:
14.4.2020            od 9h do 16h
27. 4. 2020          od 9h do 12h

Co si vzít s sebou k zápisu?

  1. vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem, Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem
  2. rodný list dítěte,
  3. kartičku zdravotního pojištění dítěte,
  4. svůj občanský průkaz,
  5. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Nahlédnutí do spisu
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí bude umožněno všem zájemcům z řad zákonných zástupců dne "datum bude upřesněn"  v ředitelně školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách mateřské školy. Doporučujeme pečlivě uschovat vygenerovaný číselný identifikátor (vygenerované číslo Žádosti o přijetí).
Žádáme rodiče dětí, které jsou navrženy na přijetí (po obdržení emailu s oznámením o přijetí), aby co nejdříve informovali ředitelku MŠ (telefonicky či osobním setkáním), zda zahájí školní docházku v MŠ, případně zda uvolní místo dalším dětem). 

Zákonní zástupci nepřijatých děti si mohou vyzvednout  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte dne "datum bude upřesněn" v ředitelně školy.

Děkujeme a těšíme se.

 

zapis zapis

Mateřská škola Pohádka

Školní kurikulum

Řekni mi – zapomenu, ukaž mi - pamatuju, zapoj mně - pochopím

Kontakt na nás

+420 475 201 879
+420 736 539 933

Bezručova 323/7
400 01 Ústí nad Labem

2020 Copyright © Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, 400 01 Ústí nad Labem ALL RIGHTS RESERVED.