Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Mateřská škola Pohádka
"Řekni mi - zapomenu, ukaž mi - pamatuju, zapoj mě - pochopím“
O nás
Naše mateřská škola je od roku 2007 po celkové rekonstrukci. Uspořádání vily samo nabízí rodinný styl výchovy, což je naší prioritou. Děti se vzdělávají ve dvou běžných třídách a skupinka 14 dětí z celkového počtu mateřské školy, se alternativně vzdělává v ekologické výchově a lesní pedagogice. Název školního kurikula podpory zdraví mateřské školy Pohádka "Řekni mi - zapomenu, ukaž mi - pamatuju, zapoj mě - pochopím“ koresponduje s celkovým obrazem školy.

Pohádková vila na Vás hned při vstupu dýchne rodinnou pohodovou atmosférou, která prolíná celým naším výchovným programem. Umístění školy je ve staré zástavbě plné zeleně a rodinných domů, ve čtvrti Klíše v Ústí nad Labem.

AKTUÁLNĚ

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

13. 7. – 14. 8. 2020 (5 TÝDNŮ)

Vážení rodiče,

žádáme vás o nahlášení docházky dětí v týdnu od 1. 7. – 10. 7. a 17. 8. – 31.8. 2020 (zajištění organizace, nákup potravin,…).

Prosíme nahlásit do 5. 6. 2020

Mnohokrát vám děkujeme

 

INFORMACE PRO RODIČE K PODMÍNKÁM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

PO ZNOVUOTEVŘENÍ OD 18.5.2020 

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY ZVÁŽILI ÚČAST DĚTÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A DÉLKU JEHO POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZKRÁTILI DLE MOŽNOSTÍ NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.

 

 • V pondělí 18. 5. 2020 žádáme všechny rodiče při vstupu do MŠ o odevzdání řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) viz odkaz: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 • Při příchodu do školky bude každému dítěti ráno změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě 37°C a výše, při kašli a jinými příznaky akutní infekce dýchacích cest nebude dítě do MŠ přijato.

 • Při příchodu žádáme rodiče, aby si vydezinfikovali ruce připravenou dezinfekcí ve vestibulu MŠ.

 • Rodiče vchází do MŠ se zakrytými ústy (rouška, šátek, …).

 • Rodiče se v šatně a v prostorách MŠ neshlukují a zbytečně se nezdržují (při předání ani při vyzvedávání), to platí i pro velké shromažďování před školkou – nutnost dodržet odstup 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 • Rodič předá dítě p. učitelce na třídě bez dlouhého loučení

 • Pokud potřebuje rodič něco p. učitelce neodkladně sdělit a poté to řešit, žádáme vás o zavolání po 10hod na tel.: 736 539 933, a nebo můžete napsat dotaz do Aplikace MŠ =potřebujeme zamezit přímému a dlouhému styku rodič x učitel či rodič x děti.

 • Dítě přichází do MŠ bez jakékoliv hračky = HRAČKY Z DOMOVA JSOU ZAKÁZÁNY (vč. plyšáků, hajánků, …).

 • Po příchodu do třídy si dítě musí jít ihned umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30sekund).

 • Děti si po obědě NEBUDOU čistit zuby.

 • Vyzvedávání dětí po obědě:
  Motýlci 12.00 – 12.15; Veverky 12.15 – 12.30 => žádáme vás o dodržení těchto časů!

 • Vyzvedávání dětí odpoledne, pokud budeme na zahradě = dítě vám bude předáno p. učitelkou před brankou při vstupu na zahradu.

 • Pokud jde dítě v dopoledních hodinách k lékaři, žádáme vás, abyste dítě už do školky nevodili, z důvodu narušení mimořádné organizace dětí a chodu MŠ.

 • Vaší povinností je nahlásit, pokud se u někoho z Vás objeví nákaza COVID – 19 vč. nákazy u někoho z kruhu rodinného.

 • Žádáme vás o jeden balík papírových utěrek z důvodu zákazu používání běžných ručníků.

 • Většinu dne se budeme snažit trávit na zahradě MŠ, proto vás žádáme o dostatečné množství náhradního oblečení.

 • Provoz mateřské školy je bez omezení od 6 do 16,30 hodin.

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.

Doufám, že za těchto podmínek zvládneme společně fungovat :) 

 

Mateřská škola Pohádka

Školní kurikulum

Řekni mi – zapomenu, ukaž mi - pamatuju, zapoj mně - pochopím

Kontakt na nás

+420 475 201 879
+420 736 539 933

Bezručova 323/7
400 01 Ústí nad Labem

2020 Copyright © Mateřská škola Pohádka, Bezručova 323/7, 400 01 Ústí nad Labem ALL RIGHTS RESERVED.