Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Digitální učební pomůcky

Šablony OP JAK

Šablony II

„Podpora škol formou projektů -> Šablony II"

MŠ Pohádka 63 UL - publicita.pdf

Nadace ČEZ

- nám poukázala nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč na realizaci a podporu vybudování "Oranžového hřiště" - multifunkčních sportovních prvků na zahradě MŠ, využitelných pro předškolní děti k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dalších 60.000,- Kč jsme použili z finančních prostředků MŠ a sponzorských darů od rodičů.

www.nadacecez.cz
nadace ČEZ