Aktuality

Bezručova 323/7,
400 01 Ústí nad Labem

475 201 879
msklise@volny.cz

Režim dne

06:00 – 09:30 Individuální hry a činnost dětí, řízená činnost, spontánní činnost, ranní cvičení
 
08:30 – 09:00 Hygiena, svačina
09:00– 11:30 Hygiena, pobyt venku
11:30 – 12:15 Hygiena, oběd
12:15 – 14:00 Hygiena, odpolední odpočinek, nespavé aktivity
14:00 – 16:30 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost dětí, pokračování v cílených činnostech
Nástup dětí do MŠ do 8 hod.
(Po dohodě lze přijít během dne, avšak s přihlédnutím na probíhající výchovnou činnost)